Gillets nya hemsida

Välkommen till Gillets nya hemsida. All information som fanns på den tidigare hemsidan finns ännu kvar på den nya hemsidan men utseende har ändrats i samma stil som Fanbärarens nya hemsida. Det är viktigt att utseende är lika på Fanbärarens och Gillets hemsidor eftersom det visar att vi hör till samma organisation.

I samband med uppdateringen av hemsidan så uppdateras också medlemsregistret och man kommer kunna logga in och ändra sina egna uppgifter där. Mer information om detta senare.

Ifall man har feedback gällande Gillets hemsida så kan man vara i kontakt med webbmastern ordförande Christoffer Hällfors ordf@nylandsbrigadsgille.fi .

Kolla också in Fanbärarens nya hemsida på fanbararen.fi. Som gillemedlem så får man tillgång till digitala versionerna av Fanbäraren på sidan.

De artiklar som publiceras här på webbplatsen är öppna att läsa för alla, men för att få tillgång till allt material, till e-tidningen och till tidningsarkivet måste man vara medlem. Vissa artiklar kommer enbart att publiceras i tidningen. 

Inledningsvis kommer dock hela den fanbararen.fi att vara öppen för alla.

–Vi vill nu under hösten ge alla en chans att bekanta sig med allt material som finns här på webbsidan. Under senhösten kommer tidningssektionen att bli exklusiv för våra medlemmar. Vi tar i bruk ett nytt medlemsregister som också kommer att fungera som bas för inloggningen till tidningarna här på fanbararen.fi. Vi kommer att kommunicera ut hur det här fungerar till alla våra medlemmar när det blir aktuellt, säger Christoffer Hällfors som är ordförande för Gillet.

Nylands Brigads Gille är inte enbart projektägare utan också en av finansiärerna till utvecklingen.Utvecklingen av den digitala Fanbäraren har också möjliggjorts tack vare understöd från flera externa finansiärer. Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse sr, Sophie von Julins Stiftelse och Eugéne, Elisabeth och Birgit Nygréns Stiftelse har alla bidragit till att finansiera projektet. Vi tackar ödmjukt för understödet!

Relaterade artiklar