Vårmöte 2021

Nylands Brigads Gille r.f. kallar sina medlemmar till vårmöte torsdagen den 29 april kl. 18 via distansverktyget Zoom. Enligt lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin kan föreningens styrelse tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt stadgarna.

Stadgeenliga ärenden behandlas. Anmälan är obligatorisk för att få möteslänken.

Anmälan via Flomembers: https://atom.flomembers.com/nylands-brigads-gille/events/register/c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b

Ifall det finns utmaningar för deltagande genom Zoom så finns det möjlighet också att ringa in till mötet, anmäl dig i normal ordning också för att få dessa instruktioner.

Ifall det finns frågor gällande mötet så kan man kontakta ordf@nylandsbrigadsgille.fi

Relaterade artiklar