Gilledagen 2022

Då Gilledagen i våras inhiberades av orsaker utanför Gillets och brigadens kontroll så ordnar nu Nylands Brigads Gille r.f. under hösten 2022 första gången evenemanget Gilledagen för sina medlemmar. Gilledagen är endast för medlemmar denna gång.

29.10.2022

OBS! Anmälan stänger 25.10 kl. 16:00!

Tanken med Gilledagen är att ordna en dag på brigaden för sina medlemmar men också en kväll på officersmässen. Evenemanget är öppet för endast medlemmar. Vår tanke ha varit att man också ska kunna använda evenemanget för att samla ihop sina tjänstgöringskompisar och eventuellt göra det till ett jubileum för att träffa varandra på brigaden. Man kan också välja ifall man inte kan delta i hela dagen så kan man välja dags- eller kvällsprogrammet.

Vi har en unik chans att följa med strids- och skjutövning SYD 222 under dagen. Strids- och skjutövning SYD 222 ordnas i Syndalen 25.10-3.11.2022.

Till övningen har följande trupper bekräftat sitt deltagande: Nylands brigad, Kustbrigaden, Markstridsskolan, Gardesjägarregementet, Gränsbevakningsväsendet, Amfibieregementet (SV), en GRK-pluton och eldledningstropp från Storbritannien samt en USMC CLD-enhet (US). Syftet med övningen är att öva de deltagande GRK-trupperna i skjutning med olika metoder i pluton- och kompanisammansättning i en skjutteknisk övning. Med internationella trupper övas eldledning enligt Natos förfaringssätt.

Programmet är ännu preliminärt. Den senaste informationen finns ändå alltid på denna sida.

Gillet ämnar att ordna busstransport från regionerna, lite beroende på intresse, som man kan åka mot en liten summa. Man anmäler intresse för bussen i samband med anmälan. Bussen ordnas för de som deltar i båda delarna. Själva Gilledagen är delad i två delar; ett dagsprogram och ett kvällsprogram, som också har olika deltagaravgifter.

Preliminärt program

Dagsprogram

Busstransport till brigaden / egen transport

Kl. 10 Ankomst till Syndalens soldathem

Presentation av övningen och övningstrupperna

Lunch på soldathemmet i Syndalen

Rundvandring under övningen SYD

Kl.15:30 Transport till brigaden

Mellan dags- och kvällsprogrammet finns möjlighet att byta kläder vid idrottshuset på brigaden. 

Kvällsprogram – Middagsbiljett
Middag på Officersmässen vid Nylands Brigad
kl. 17:00
(Meny bekräftas senare.)

Klädsel på dagen fri. På kvällen mörk kostym/uniform och ordnar.

Deltagaravgifter

Busstransport 15 €

Dagsprogram 20 €

Kvällsprogram 60 €

Busstidtabell
Kl. 6:20 Lovisa
Kl. 7:00 Borgå
Kl. 8:00 Helsingfors
Kl. 8:30 Kyrkslätt
Kl. 9:30 Dragsvik

OBS! Ifall du kommer med egen bil så lämnar du bilen vid beväringarnas parkeringsplats i Dragsvik och stiger på bussen i Dragsvik. Då är busspriset medräknat i dagsprogrammets pris. Märk också att bussen tillbaka går efter kvällsprogrammet tagit slut ca kl. 20. Ifall du endast deltar i dagsprogrammet och kommer med buss så önskar vi att du ordnar egen skjuts hem.

Anmälan kommer att fungera genom Gillets medlemsregister Flomembers och länken för anmälan kommer att finnas på denna sida. Fakturering sker i samband med anmälan.

Anmälan har öppnats:

Anmälan till Gilledagen 2022

OBS! Anmälan stänger 25.10 kl. 16:00!

Frågor gällande Gilledagen kan riktas till styrelseordförande Christoffer Hällfors per e-post till ordf@nylandsbrigadsgille.fi