Gilledagen 2022

Nylands Brigads Gille r.f. ordnar under våren 2022 första gången evenemanget Gilledagen för sina medlemmar och andra intresserade.

23.4.2022

Tanken med Gilledagen är att ordna en dag på brigaden för sina medlemmar men också en kväll på officersmässen. Evenemanget är öppet för medlemmar men också andra intresserade. Vår tanke ha varit att man också ska kunna använda evenemanget för att samla ihop sina tjänstgöringskompisar och eventuellt göra det till ett jubileum för att träffa varandra på brigaden. Man kan också välja ifall man inte kan delta i hela dagen så kan man välja dags- eller kvällsprogrammet.

Programmet är ännu preliminärt och slås fast under början av året. Den senaste informationen finns ändå alltid på denna sida.

Gillet ämnar att ordna busstransport från regionerna, lite beroende på intresse, som man kan åka mot en liten summa. Man anmäler intresse för bussen i samband med anmälan. Själva Gilledagen är delad i två delar; ett dagsprogram och ett kvällsprogram, som också har olika deltagaravgifter. Deltagaravgiften är också billigare ifall du är medlem i Gillet.

Preliminärt program

Dagsprogram

Busstransport till brigaden / egen transport
Kl. 10 Välkommen till brigaden
Uppvisning samt bekantning med trupperna i terrängen. Möjlighet att se utrustning.
Fältlunch med kaffe
Presentation av brigaden, bataljoner och kompanier (Föreläsning)
Rundvandring på brigaden och bekantning med kaserner och nya utbildningssystem
Eftermiddagskaffe på soldathemmet
Kl. 16 Avslutning – Bussen går hem

Kvällsprogram – Middagsbiljett
Middag på Officersmässen vid Nylands Brigad
kl. 17:00

Preliminära deltaravgifter (klarnar senare)

Busstransport 10 €, icke-medlem 15 €

Dagsprogram 20 €, icke-medlem 30 €

Kvällsprogram 60 €, icke-medlem 70 €

Anmälan kommer att fungera genom Gillets medlemsregister Flomembers och länken för anmälan kommer att finnas på denna sida. Fakturering sker i samband med anmälan.

Ifall du vill få en påminnelse om när anmälan öppnas samt uppdateringar gällande programmet så kan du fylla i dina uppgifter här:

https://atom.flomembers.com/nylands-brigads-gille/events/register/e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5

Frågor gällande Gilledagen kan riktas till styrelseordförande Christoffer Hällfors per e-post till ordf@nylandsbrigadsgille.fi