Gilledagen 2022

Nylands Brigads Gille r.f. ordnar under våren 2022 första gången evenemanget Gilledagen för sina medlemmar.

OBS! Gilledagen 2022 är inhiberad!!

Tyvärr är vi tvungna att meddela att Gilledagen 2022 är inhiberad. Gilledagen skulle vara ett nytt återkommande evenemang för Gillets medlemmar där man kunde bekanta sig med brigaden men också exempelvis träff med sina tidigare tjänstgöringskompisar. Det tänkte datumet passade inte längre för Nylands Brigad och då är vi tvungna att hitta ett nytt datum. Tyvärr var våren redan långt bokad för de utrymmen vi behövde för dagen så då var vi tvungna att inställa dagen och satsa på att ordna den i ett senare skede. Beklagar verkligen detta då det var något vi såg fram emot inom styrelsen och vi som planerat evenemanget.

23.4.2022

Tanken med Gilledagen är att ordna en dag på brigaden för sina medlemmar men också en kväll på officersmässen. Evenemanget är öppet för endast medlemmar. Vår tanke ha varit att man också ska kunna använda evenemanget för att samla ihop sina tjänstgöringskompisar och eventuellt göra det till ett jubileum för att träffa varandra på brigaden. Man kan också välja ifall man inte kan delta i hela dagen så kan man välja dags- eller kvällsprogrammet.

Programmet är ännu preliminärt. Den senaste informationen finns ändå alltid på denna sida.

Gillet ämnar att ordna busstransport från regionerna, lite beroende på intresse, som man kan åka mot en liten summa. Man anmäler intresse för bussen i samband med anmälan. Själva Gilledagen är delad i två delar; ett dagsprogram och ett kvällsprogram, som också har olika deltagaravgifter.

Preliminärt program

Dagsprogram

Busstransport till brigaden / egen transport

Kl. 10 Förflyttning till Syndalen för uppvisning av JEHU och Jurmo-stridsbåtar.

Efteråt förflyttning tillbaka till Dragsvik

Lunch på Garnisonen i Dragsvik

Presentation av brigaden, bataljoner och kompanier (Föreläsning av Brigadkommendören)

Rundvandring på brigaden och stiftande av bekantskap med kaserner och nya utbildningssystem

Eftermiddagskaffe

Kl. 16 Avslutning – Bussen går hem

Mellan dags- och kvällsprogrammet finns möjlighet att byta kläder. 

Gillets vårmöte ordnas på Officersmässen under inledningen av middagen kl.16.30. Mer info om vårmötet genom länken här.

Kvällsprogram – Middagsbiljett
Middag på Officersmässen vid Nylands Brigad
kl. 17:30

Preliminära deltaravgifter (klarnar senare)

Busstransport 10 €, icke-medlem 15 €

Dagsprogram 20 €, icke-medlem 30 €

Kvällsprogram 60 €, icke-medlem 70 €

Anmälan kommer att fungera genom Gillets medlemsregister Flomembers och länken för anmälan kommer att finnas på denna sida. Fakturering sker i samband med anmälan.

Ifall du vill få en påminnelse om när anmälan öppnas samt uppdateringar gällande programmet så kan du fylla i dina uppgifter här:

https://atom.flomembers.com/nylands-brigads-gille/events/register/e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5

Frågor gällande Gilledagen kan riktas till styrelseordförande Christoffer Hällfors per e-post till ordf@nylandsbrigadsgille.fi