Avdelningen ser som sin huvuduppgift att synliggöra och presentera Nylands Brigads Gille rf och dess målsättningar.

Detta sker i samband med tillställningar på Brigaden, vid Brigadens högtidsdagar samt vid hemförlovnings tillfällen.

Avdelningen samlar de medlemmar vilka tidigare hörde till Ekenäsavdelningen och Caris Compagnie vilka avslutade sin verksamhet den 15.2.2012 då den nya lokalavdelningen Västnyland grundades

Avdelningen svarar även för Gillets uppvaktningar vid Hjältegravarna i regionen i samband med Självständighetsdagen, De Stupades dag, Julafton och andra motsvarande högtidsdagar.

Avdelningen arrangerar årligen en vårutfärd för sina medlemmar och deltar aktivt i huvudföreningens aktiviteter.

Ordförande:

Gretel Ramsay
Gamla Baggbyvägen 64 B,
10640 DRAGSVIK
Tel 040 540 8994
vastnyland@nylandsbrigadsgille.fi

Standar för avdelningen
Ekenäs standard
Tidigare Ekenäsavdelningens standar