Avdelningen ser som sin huvuduppgift att synliggöra och presentera Nylands Brigads Gille rf och dess målsättningar.

Detta sker i samband med tillställningar på Brigaden, vid Brigadens högtidsdagar samt vid hemförlovnings tillfällen.

Avdelningen samlar de medlemmar vilka tidigare hörde till Ekenäsavdelningen och Caris Compagnie vilka avslutade sin verksamhet den 15.2.2012 då den nya lokalavdelningen Västnyland grundades

Avdelningen svarar även för Gillets uppvaktningar vid Hjältegravarna i regionen i samband med Självständighetsdagen, De Stupades dag, Julafton och andra motsvarande högtidsdagar.

Avdelningen arrangerar årligen en vårutfärd för sina medlemmar och deltar aktivt i huvudföreningens aktiviteter.

Ordförande:

Västra Nylands lokalavdelningsordförande Gretel Ramsay har avlidit 18.3.2022. Vi sörjer vår långtida aktiva medlem och aktivist och våra tankar är med hennes familj.

Nya kontaktuppgifter uppdateras senare.
vastnyland@nylandsbrigadsgille.fi

Standar för avdelningen
Ekenäs standard
Tidigare Ekenäsavdelningens standar