Styrelsen 2024

Ordförande
Christoffer Hällfors
tfn: 0405610970
e-post: ordf@nylandsbrigadsgille.fi, toffe@toffe.fi

Viceordförande
Joakim Flinck

Sekreterare
Åke Frondén
sekr@nylandsbrigadsgille.fi

Skattmästare
Sirkkaliisa Cavonius
ekonomi@nylandsbrigadsgille.fi

Nylands Brigads representant
Juha Laukka

Övriga styrelseledamöter
Hans-Erik Orrenius
Rodney Strandvall
Martin Grotenfelt
Rabbe Sittnikow

Övriga uppgifter inom styrelsen

Medlemsregisteransvarig Hans-Erik Orrenius
Ungdomsansvarig Martin Grotenfelt
Sponsorklubbsansvarig Joakim Flinck
Webbmaster Christoffer Hällfors