Styrelsen 2020

Ordförande
Christoffer Hällfors, vald för åren 2020-2021
tfn: 0405610970
e-post: ordf@nylandsbrigadsgille.fi, toffe@toffe.fi

Viceordförande
Otto Schauman, vald för åren 2020-2021

Sekreterare
Åke Frondén, vald för åren 2020-2021

Skattmästare
Johan von Knorring, vald för åren 2020-2021

Nylands Brigads representant
Mika Niemi, vald för åren 2019-2020

Övriga styrelseledamöter
Hans-Erik Orrenius, vald för åren 2019-2020
Rodney Strandvall, vald för åren 2019-2020
Martin Grotenfelt, vald för åren 2019-2020
Rabbe Sittnikow, vald för åren 2020-2021

Övriga uppgifter inom styrelsen

Medlemsregisteransvarig Hans-Erik Orrenius
Ungdomsansvarig Martin Grotenfelt
Sponsorklubbsansvarig Otto Schauman
Webbmaster Christoffer Hällfors