Den viktigaste verksamheten sker ute i lokalavdelningarna. Medlemmarna väljer själv vilken lokalavdelning de vill tillhöra, boningsorten är inte avgörande.

Gillets alla medlemmar kan delta i alla lokalavdelningars verksamhet oberoende till vilken lokalavdelning de själv hör.

Det är lokalavdelningarna som lokalt svarar för informationen om Gillet och Brigaden tex i skolorna och lokalavdelningarna svarar även för uppvaktningarna vid Hjältegravar och minnesmärken i samband med nationella högtider.

I lokalavdelningarna tillämpas Nylands Brigads Gille rf:s stadgar i tillämpliga delar.

Vi har följande lokalavdelningar:

Västnyland

Östnyland

Helsingforsnejden

Egentliga Finland

Norra Österbotten

Södra Österbotten

Sverige

Dragsvik artillerister