Pjäsparkens invigning 2009
Pjäsparkens invigning 2009

Historia

Gillesartilleristerna inom Nylands brigad bildades spontant av en grupp hemförlovade beväringar från Pjäsbatteriet hösten 1964. Man samlades den sista torsdagen i månaden på Handelsgillet vid Kaserngatan i Helsingfors. Här avnjöt man ärtsoppa med behövliga ingredienser och, hur annars, berättade ”krigshistorier”. Som känt blir alla upplevelser bättre med åren, även de barska utbildarna blev människor.

Verksamheten, som skedde i fria organisatoriska former växte. Allt flere artillerister, även från 1 Btri och stampersonal började ta del av verksamhetsformerna som kom att omfatta allt från de första ärtsoppsaftnarna till slädfärder med damer, lillajulsfester med röda granar mm. En äkta Gillesartillerist kändes igen på röda korta kalsonger med svarta kanter.

Den legendariska sektionskommendören, major Björn Bonsdorff sammankallade artillerister till ett möte i Dragsvik den 3 mars 1965. Vid detta tillfälle beslöt man grunda ett eget kamratgille. Detta tillfälle torde kunna anses som Gillesartilleristernas grundande.

I samband med att det förflutit 50 år sedan Fältartilleriet flyttade från Vasa till Dragsvik var Barbara-festen den 4 december 1995 festligare än vanligt. Då samlades några initiativtagare till att stärka banden och verksamheten till ett kort möte i artillerirummet på Officersmässen i Dragsvik. Ett mötesprotokoll uppgjordes och man började planera en mera strukturerad verksamhet. Genom detta kunde allt fler delta i utfärderna till skjutlägren, informationsverksamheten utvecklades.

Verksamheten och aptiten växte och i mars 2002 var man beredd på att lämna det tidigare enkla livet och övergå till mera organiserade former.

Den 27 mars 2002 hölls det första officiella årsmötet och en ny era hade inletts. Snabbt blev Gillesartilleristerna erkänd som lokalavdelning under Nylands Brigads Gille rf, vilket bör ge bättre verksamhetsförutsättningar i
samarbete med de andra lokalavdelningarna.

När artilleriutbildningen av beväringar upphörde inom Nylands brigad den 31 december 2004 ändrades verksamhetsförutsättningarna radikalt. Samarbetet med de finskspråkiga artilleriorganisationerna ökade i betydelse.

Den årliga artillerifesten har de senaste åren arrangerats i medlet av mars månad på Officersmässen i Dragsvik. Verksamhetens tyngdpunkt ligger numera på att upprätthålla kontakterna mellan artillerister samt bevara traditioner. Artillerimuseet och pjäsparken vid Traditionskullen samt traditionspjäsen i Artillerimuseet i Tavastehus hör till  detta verksamhetsområde. Ett bokprojekt om att sammanställa en historik över det svenskspråkiga artilleriet i Finland inleddes hösten 2009 och boken Efter Kungen red ARTILLERIET utkom år 2014.

Den 20 september bytte föreningen sitt namn till Dragsvik Artillerister

En stor och viktig målgrupp för Dragsvik Artilleristerna är veteraner och tidigare generationers artillerister.

Genom tillgång till modern teknik, e-post och Internet hoppas vi kunna samla likasinnade till trevliga stunder och verka för att Nylands Brigad blir en lockande plats även för kommande beväringar.

Ordförande:

Risto Lindgren

Kontaktperson:

Björn Holmberg
Nåldammsvägen 8 A, 00920 Helsingfors
Epost: bhh@elisanet.fi
Tel: 050 563 7729