Gillets högsta beslutande organ är medlemsmötet.

På Höstmötet som i allmänhet hålls i november, fastställs inkommande års verksamhetsplan och budget samt utses styrelse och delegationsmedlemmar.

Styrelsen består av ordförande och 8 medlemmar.  I styrelsearbetet deltar även brigadkommendören, delegationens ordförande samt Fanbärarens chefredaktör. Till sitt stöd har Gillet även en Delegation som består av 30 ledamöter inklusive delegationsordförande.

På Vårmötet granskas föregående års verksamhetsberättelse, räkenskaperna och bokslutet.

Dessa är stipulerade i Gillets stadgar.

Gillet är som enda svenskspråkiga förening, aktiv medlem i Försvarsutbildningsföreningen – Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK, samt i Marinreserven, samarbetsorganisation för försvarsföreningar inom Marinen och Kustförsvaret.

Styrelsen

Delegationen

Sponsorklubben

Valnämnden