Genom att bli medlem i Nylands Brigads Gille r.f. så stöder du Nylands Brigad. Du får som medlem hemskickat brigades truppförbandstidning Fanbäraren i elektroniskt eller i tryckt format 4 gånger per år. Dessutom så får du information om Gillets olika evenemang och händelser per e-post. Utöver detta så ordnar dessutom lokalavdelningar verksamhet lokalt som du har möjlighet att delta i. Medlemsavgiften är 30 €, men medlemmar under 30 år och över 65 år får rabatterad medlemsavgift 25 €.

Du kan ansöka om att bli medlem genom att fylla vårt medlemsformulär i vårt medlemsregister Flomember på https://atom.flomembers.com/nylands-brigads-gille/members/application?_lang=sv .

Ifall du har problem med formuläret kan du vara i kontakt med vår medlemsregisteransvarige Hans-Erik Orrenius på medlem@nylandsbrigadsgille.fi. Registerbeskrivning för medlemsregistret hittar du här.