Du kan bli medlem genom att fylla vårt medlemsformulär i vårt medlemsregister Flomember på https://atom.flomembers.com/nylands-brigads-gille/members/application?_lang=sv . Ifall du har problem med formuläret kan du vara i kontakt med vår medlemsregisteransvarige Hans-Erik Orrenius på medlem@nylandsbrigadsgille.fi. Registerbeskrivning för medlemsregistret hittar du här.

Medlemsavgiften för 2021 är 30 € men medlemmar under 30 år och över 65 år får rabatterad medlemsavgift 25 €. För den medlemsavgiften får du Fanbäraren 4 gånger per år hemskickad samt information om både brigaden och gillets verksamhet per e-post.