Höstmöte väljer årligen en valnämnd som har till uppgift att sondera intresse för de olika uppgifter och organen som väljs på medlemsmöte.

Vid gillets höstmöte 2023 valdes följande personer till valnämnden för år 2024:

Ordförande Bernt Ehrnrooth
Medlemmar
Dick Lundell, Helsingfors
Ole Åberg, Åboland
Jesper Wikström, Österbotten
Anders Lönnroth, Östra Nyland
Kerstin Frondén, Västra Nyland