Instruktioner för inloggning kommer snart. Trots instruktionerna i Fanbäraren så har det inte gått ett inloggningsmejl till alla medlemmar den 10.12. Det ska skickas direkt som systemet så tillåter.

Aktivering av inloggning till Flomembers

Inloggning till fanbararen.fi