Gilleavdelningen Sverige samlar  i Sverige bosatta finländare, veteraner och svenska frivilliga, samt medlemmar som känner varmt för den finlandssvenska brigaden  och för de finlandssvenska försvarstraditionerna.

Avdelningen samlas både till möte och fest, till föredrag och resor.

Kontaktperson:

Ordförande:

Alexis Aminoff
Epost: sverige@nylandsbrigadsgille.fi