Avdelningen är grundad 1984 och syftet är att samla medlemmar för att öka kunskapen om Nylands brigad och dess beväringar. Det görs genom föredrag och exkursioner och andra program ofta förknippade till historiska och militära teman.

Verksamheten leds av en styrelse bestående av åtta medlemmar. Möten hålls i allmänhet på Handelsgillet i Helsingfors och då har vi oftast intressanta högklassiga föredragshållare.

Just nu har avdelningen drygt 500 medlemmar och avdelningen samarbetar aktivt med de övriga försvars och reservistföreningarna i regionen.

Kontaktperson:

Ordförande

Markus Liesalho
Mellanskogsvägen 9 C 18
00620 Helsingfors
tlf  0400 421 002
helsingfors@nylandsbrigadsgille.fi