Historia

Den östnyländska lokalavdelningen grundades år 1984 och har medlemmar som är bosatta runt om i landet. Avdelningen har gjort sig känd både tack vare de årliga resorna till tidigare krigsskådeplatser i Karelen och sina mycket välbesökta allmänna medlemsmöten som alltid har kunnat bjuda på både intressanta besöksmål och intressanta föredragshållare. Alla Nylands brigads kommendörer har sedan avdelningen grundades,  hållit föredrag för östnylänningarna, men även grannländernas militärattachéer, EU-parlamentariker, riksdagsmän, koncernchefer och andra betydande personer har under åren glatt Gille-medlemmarna med sina berättelser.Avdelningen är idag Gillets näst största.

Studiebesök

Den östnyländska avdelningen har under åren gjort otaliga studiebesök till muséer, försvarsanläggningar, historiska platser, herrgårdar och  industrianläggningar.

År 2008 fick avdelningen sin egen fana, en replica av Gillets fana. Fanan har sedan dess alltid deltagit i alla allmänna uppvaktningar vid Hjältegravarna i Borgå samt vid Gillets medlemsmöten.

Avdelningen har  det praktiska skötselansvaret för IR61:s och KTR 8:s minnessten i Tienhaara, den sk Kosackstenen. De redan ålderstigna IR61 veteranerna har överlåtit sin Traditionsförenings uppgifter till Gillet, varvid den östnyländska avdelningen, som geografiskt ligger närmast till och dessutom årligen gör en resa i trakten, skötselansvaret för minnesstenen.

Kontaktpersoner:

Ordförande:

Hans-Erik Orrenius
Epost: hans-erik.orrenius@pp.inet fi
Tel: 040 552 4273