Gillets Sponsorsköld – en värdefull insats

Nylands Brigads Gille och därmed även Nylands brigad kan utöver den ordinarie medlemsavgiften, stödas genom medlemskap i Gillets Sponsorklubb. Medlemskapet är i första hand tänkt för enskildapersoner, företag och institutioner som vill stöda Gillets verksamhet samt känner för Nylands brigad och dess roll inom Finlands försvarsmakt.

Sponsorklubbens medlemmar har en bestående inbjudan till Nylands brigads festligheter i samband med brigadens årsdag den 18 april och Svenska Dagen. Dessutom ordnar klubben årligen en medlemsutfärd till historiskt sett intressanta resmål.

Sponsorskölden som är det synliga tecknet på medlemskapet, är ett gediget hantverk, utfört i ljus, solid, ek med formen av ett torn – symboliserande försvarsmakten. Dess mått är 14 x 17 cm. Skölden pryds med Siikajoki-korset och en större silverplatta för sponsorns namn. Skölden rymmer tolv silverplattor – en för varje år sponsoravgift erlagts.  När en sköld är fylld erhålls en ny, vilken ingår i den årliga sponsoravgiften.

Skaffa dej en egen Sponsorsköld!

För erhållande av sponsorsköld, kontakta Joakim Flinck och inbetala sponsoravgiften till Gillets konto FI97 4055 4350 0040 63 och uppge namn och adress så levereras skölden per omgående.

För enskilda personer är årsavgiften 100 euro, för företag och institutioner (beroende på storlek) 350 – 850 euro.

Kontakta

Joakim Flinck
Tfn +358 40 556 4757

e-post: sponsor@nylandsbrigadsgille.fi

Kom ihåg att uppge vilket namn som skall stå på sköldens silverplatta och till vilken adress skölden skall levereras.

Förteckningen över Sponsorsköldinnehavarna, finns att läsa i Fanbäraren.