På den här sidan informerar vi om evenemang och händelser som sker under vårt jubileumsår 2023 då Nylands Brigads Gille r.f. fyller 60 år.

Från Gillet centralt kommer vi under att ordna en föreläsningsserie med olika föredragshållare som vi ordnas på distans via Zoom.

Vi kommer i samband med vårmöte också ha en föreläsare. Vårmöte ordnas 26.4.2023 i Helsingfors. Gäst meddelas senare här på sidan samt på vårmötessidan och per mejl till medlemmarna.

Vi kommer också i samband med Fanbäraren nr. 3/2023 att publicera ett lite längre nummer innehållande en resumé över de gångna 10 åren som kompletterar de tidigare utgivna historiker vid 25-års jubiléet och vid 50-års jubiléet.

Jubileumsåret kulmineras i höst med en jubileumsfest. Det betyder ett dagsprogram med höstmöte och program på brigaden samt kvällsfest.

Välkommen på 60-årsjubileum

Nylands Brigads Gille r.f. är grundat år 1963 och fyller därmed 60 år 2023. För att fira detta så ordnar Nylands Brigads Gille r.f. en festmiddag på lördagen närmast Gillets årsdag, Svenska dagen. Festen ordnas för medlemmar (inbjudan gäller två personer).

När:

Lördagen 4 November 2023

Plats:

Nylands brigad

Program:

Kl. 14:30 Gillets höstmöte

Vi önskar att medlemmarna deltar i höstmötet.

Kl. 16:00 Rundvandring på brigaden

Deltagarna får bekanta sig med brigaden och de förändringar som har skett under de senaste åren.

Kl. 18:00 Festmiddag på Officersmässen

Program och musik

Festpanel med tidigare Brigadkommendörer

Dans

Premieringar

Klädsel: Mörk kostym med ordnar

Preliminära deltagaravgifter

(fastställs senast i anmälningsskedet)

Jubileum 70 € /person

Busstransport 20 € /person

Extra dryckespaket 15 € /person

Busstransporter ordnas enligt behov. Man meddelar intresse vid anmälningen.

För musiken står Dragsviks Traditionsmusikkår.

ANMÄLAN

Anmälan via Gillets medlemsregister Flomembers.

Anmälan till själva jubileumet öppnar under v.39 för att vi ska få betalningarna samtidigt med anmälan. Vi har dock uppe en anmälan där du får e-post direkt när anmälan öppnas.

https://www.flomembers.com/nylands-brigads-gille/events/register/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf

Frågor gällande jubileet kan riktas till styrelseordförande Christoffer Hällfors per e-post till ordf@nylandsbrigadsgille.fi