På den här sidan informerar vi om evenemang och händelser som sker under vårt jubileumsår 2023 då Nylands Brigads Gille r.f. fyller 60 år.

Från Gillet centralt kommer vi under att ordna en föreläsningsserie med olika föredragshållare som vi ordnas på distans via Zoom.

Vi kommer i samband med vårmöte också ha en föreläsare. Vårmöte ordnas 26.4.2023 i Helsingfors. Gäst meddelas senare här på sidan samt på vårmötessidan och per mejl till medlemmarna.

Vi kommer också i samband med Fanbäraren nr. 3/2023 att publicera ett lite längre nummer innehållande en resumé över de gångna 10 åren som kompletterar de tidigare utgivna historiker vid 25-års jubiléet och vid 50-års jubiléet.

Jubileumsåret kulmineras i höst med en jubileumsfest som kombineras med Gilledagen. Det betyder ett dagsprogram samt kvällsfest. Evenemanget är tänkt att arrangeras nära Gillets årsdag som är svenska dagen. Preliminärt datum 4.11.2023. Mer information kommer närmare.