Nylands Brigads uppgift är att vårda de finlandsvenska försvarstraditionerna

Tienhaara

Nylands Brigads Gille rf har fått den stora äran att överta ansvaret för upprätthållandet av IR61:s ( på finska JR61) traditioner och minnesmärken. Det är en stor heder för Gillet, att sköta detta uppdrag.

Till uppdraget hör bl.a. skötseln av den sk. Kosackstenen, minnesmärket som invånarna i Tienhaara reste för att hedra de finländska hjältarna från de avgörande försvarsstriderna där IR61 och KTR 8 hade en alldeles avgörande betydelse.

Minnen sparas för eftervärlden

På Kaptensbostället finns en mängd föremål med anknytning till bland annat IR 61 men också flera andra förband såsom IR24 och KTR8 samt Lotta Svärd rörelsen. Muséet tar gärna emot donationer av föremål med anknytning till förbanden.

Nedan några publicerade dokument om IR61:

IR61-märke

SvD 13.7.2004

IR61, Göran Westerlund

Fakta om IR61, Wikipedia

Alpo Marttinen , Wikipedia