Vårmöte 2023

Nylands Brigads Gille r.f. kallar sina medlemmar till vårmöte onsdagen den 26 april kl. 18 på Handelsgillet i Helsingfors (Bar & Bistro Gillet, Kaserngatan 23, 00130 Helsingfors)

Stadgeenliga ärenden behandlas. Vi kommer att inleda med en föreläsning. Mer information om denna kommer närmare mötet på hemsidan och per e-post.

Anmälan om deltagande är obligatorisk så att vi kan sköta trakteringen.

Anmälan sker via vårt medlemsregister Flomembers. Länken är: https://www.flomembers.com/nylands-brigads-gille/events/register/c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39

Ifall det sker förändringar kommer de att komma här.

Ifall det finns frågor gällande mötet kan man kontakta ordf@nylandsbrigadsgille.fi

Relaterade artiklar