Höstmöte 2022

Kallelse till Gillets höstmöte 2022 Nylands Brigads Gille r.f. kallar sina medlemmar till höstmöte torsdagen den 10 november kl. 18 på Svenska Klubben i Helsingfors (Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors) Stadgeenliga…