Gillets nya hemsida

Välkommen till Gillets nya hemsida. All information som fanns på den tidigare hemsidan finns ännu kvar på den nya hemsidan men utseende har ändrats i samma stil som Fanbärarens nya…

Höstmöte 2020

Nylands Brigads Gille r.f.:s höstmöte ordnas torsdagen den 12 november kl. 18:00 på distans via Zoom på Officersmässen vid Nylands Brigad i Dragsvik. Stadgeenliga ärenden behandlas på höstmötet. Höstmötet ordnas enligt…