Höstmöte 2021

Nylands Brigads Gille r.f. kallar sina medlemmar till höstmöte onsdagen den 10 november kl. 18 på Riddarhuset i Helsingfors (Riddaregatan 1) Stadgeenliga ärenden behandlas. Ifall pandemiläget förändrar hur vi kan…

Vårmöte 2021

Nylands Brigads Gille r.f. kallar sina medlemmar till vårmöte torsdagen den 29 april kl. 18 via distansverktyget Zoom. Enligt lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och…

Gillets nya hemsida

Välkommen till Gillets nya hemsida. All information som fanns på den tidigare hemsidan finns ännu kvar på den nya hemsidan men utseende har ändrats i samma stil som Fanbärarens nya…

Höstmöte 2020

Nylands Brigads Gille r.f.:s höstmöte ordnas torsdagen den 12 november kl. 18:00 på distans via Zoom på Officersmässen vid Nylands Brigad i Dragsvik. Stadgeenliga ärenden behandlas på höstmötet. Höstmötet ordnas enligt…