Vårmöte 2022

Nylands Brigads Gille r.f. kallar sina medlemmar till vårmöte torsdagen den 12 maj kl. 18.00 på Officersmässen vid Nylands Brigad. Stadgeenliga ärenden behandlas. Vi kommer också ha en gäst på…