Höstmöte 2023

Kallelse till Gillets höstmöte

Nylands Brigads Gille r.f. kallar sina medlemmar till höstmöte lördagen den 4 november kl. 14:30 på Officersmässen vid Nylands Brigad.

Stadgeenliga ärenden behandlas. Höstmötet ordnas i samband med kvällsfesten med anledning av Gillets 60-årsjubileum. Man kan delta i mötet också utan att delta i kvällsfesten, men det rekommenderas varmt att delta i kvällsprogrammet.

Anmälan om deltagande på höstmötet är obligatorisk då mötet hålls på brigadens område och brigadens säkerhetsföreskrifter kräver det. Ifall man är anmäld till kvällsfesten behöver man dock inte anmäla sig skilt till höstmötet.

Anmälan öppnar under v.39

Ifall det sker förändringar kommer de också finnas på den här webbsidan.

Ifall det finns frågor gällande mötet kan man kontakta ordf@nylandsbrigadsgille.fi

Relaterade artiklar