Vårmöte 2024

Vårmöteskallelse för Nylands Brigads Gilles r.f.

Till alla medlemmar i Nylands Brigads Gille r.f.,

Det är med stor glädje som vi härmed kallar er till vårt årliga vårmöte, en särskilt betydelsefull sammankomst som sammanfaller med Nylands Brigads årsdag. Vi välkomnar er att delta i detta viktiga tillfälle för att gemensamt reflektera över det gångna året och blicka framåt mot framtida möjligheter och utmaningar. 

Stadgeenliga ärenden behandlas. Vi kommer att inleda med en föreläsning. Mer information om denna kommer närmare mötet på hemsidan och per e-post till de som meddelat sin e-post till Gillet.

Datum och tid:

Torsdagen den 18 april 2024, kl. 17.00.

Plats:

Restaurang GH Fyren i Ekenäs (Norra Strandgatan 12, 10600 Ekenäs)

Anmälan om deltagande är obligatorisk så att vi kan sköta trakteringen.

Anmälan sker via vårt medlemsregister Flomembers. Här är länken för anmälan:

https://www.flomembers.com/nylands-brigads-gille/events/register/1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4

Ifall det finns frågor gällande mötet kan man kontakta ordf@nylandsbrigadsgille.fi

Relaterade artiklar