Gilledagen 2022 – en unik chans att följa med internationell skjutövning

29.10.2022

Gilledagens program är uppdelat i två delar. Man får gärna delta i hela programmet, men ifall man inte har möjlighet så kan man endast delta i någondera delen, i dagsprogrammet eller kvällsprogrammet. 

Dagsprogram – Följ med skjutövning SYD 222:

Vi har en unik chans att följa med strids- och skjutövning SYD 222 under dagen. Strids- och skjutövning SYD 222 ordnas i Syndalen 25.10-3.11.2022. 

Till övningen har följande trupper bekräftat sitt deltagande: Nylands brigad, Kustbrigaden, Markstridsskolan, Gardesjägarregementet, Gränsbevakningsväsendet, Amfibieregementet (SV), en GRK-pluton och eldledningstropp från Storbritannien samt en USMC CLD-enhet (US). Syftet med övningen är att öva de deltagande GRK-trupperna i skjutning med olika metoder i pluton- och kompanisammansättning i en skjutteknisk övning. Med internationella trupper övas eldledning enligt Natos förfaringssätt.

Preliminärt program

Dagsprogram

Busstransport till brigaden / egen transport

Kl. 10 Ankomst till Syndalens soldathem

Presentation av övningen och övningstrupperna

Lunch på soldathemmet i Syndalen

Rundvandring under övningen SYD

Kl.16 Transport till brigaden

Kvällsprogram – Middagsbiljett

Middag på Officersmässen vid Nylands brigad

kl. 17:00

Preliminära deltagaravgifter

(fastställs senast i anmälningsskedet)

Busstransport 15 €

Dagsprogram 20 €

Kvällsprogram 60 €

Mera information samt intresseanmälan kan göras på nylandsbrigadsgille.fi/gilledagen-2022

Frågor gällande Gilledagen kan riktas till styrelseordförande Christoffer Hällfors per e-post till ordf@nylandsbrigadsgille.fi

Relaterade artiklar